BALANCE  stelt zich voor

In april 1995 werd het koor opgericht als vrouwenkoor met sopranen, mezzosopranen en alten. Het koor bestaat uit maximaal 40 vrouwen. Er is geen leeftijdsgrens om lid te mogen worden. Zittende leden krijgen, als men nog lid wil blijven, een stemtest op 60, 62 en 64 jarige leeftijd. Vanaf 66 jaar wordt dit jaarlijks gedaan.

Dirigent: Marianne Uyterlinde (zie link)

 
Wat zingen wij?
Het repertoire bestaat uit musical, jazz, en pop, met af en toe een uitstapje naar klassiekere liederen. Het streven is een gevarieerd, niet al te veel voor de hand liggend repertoire op te bouwen. Zonodig wordt muziek voor ons bewerkt.
 
Daarnaast
Vier je je verjaardag en wil je trakteren? Wij trakteren terug! Dien in de week voor- of na de repetitie die dichtst bij je verjaardag ligt, een verzoeknummer in bij de dirigent; dan gaat het koor voor je zingen!
 
Alleen voor onszelf?
Gemiddeld twee keer per jaar doen we mee aan een festival, straatoptredens etc. Wij organiseren ook zelf optredens, eventueel samen met een ander koor. Ook geven wij kerstoptredens in zorginstellingen.
 
Wat verwachten wij van de leden?
Om mee te zingen is zangervaring wel gewenst, maar niet vereist. Een redelijke zangstem echter wel en natuurlijk plezier in zingen! Regelmatig bezoek van repetities is zeer belangrijk, vooral als je geen noten kunt lezen. Voorts wordt er van je verwacht dat er tijdens de laatste vijf repetities vr een concert niet meer dan 3x verzuimd wordt, tenzij er noodzaak toe is.
 

Wanneer zingen we?

De repetitieavond is nmaal per week met uitzondering van de schoolvakanties.
 
Repetities:  maandagavond van 20:00 22:00 uur.
 
Plaats:       Theater Het Pakhuis
                Onder de Boompjes 21,
                1620 EG  Hoorn.
 
Vereniging
Vrouwenkoor Balance is een vereniging en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben dus ook een bestuur dat doorgaans uit 5 tot 7 vrouwen bestaat, elk met haar eigen taken.
Onze muziekcommissie bepaalt samen met dirigent Marianne Uyterlinde welke nummers er ingestudeerd worden, maar elk lid mag natuurlijk nummers aandragen. En dan maar hopen dat .....
Een andere commissie bereidt de opstellingen en presentatie van het koor tijdens uitvoeringen voor en tot slot zijn er nog individuele leden, die zorg dragen voor taken als bladmuziekbeheer, absentiecontrole, websitebeheer, enz.
 
Sopranen
Wij sopranen zingen meestal de eerste stem, de herkenbare melodie of de partij die je van een lied meestal al kent. Wij zijn dus onmisbaar! De herkenning van deze stempartij maakt ons vrolijk en geeft energie.
Helaas wijken de noten ook wel eens af van wat we van de radio of een cd kennen en dan kan het moeilijk zijn de juiste te leren. Ook als wij eens de tweede  stem moeten zingen, vallen we soms door de mand en merken we hoe moeilijk dat is (lof aan de mezzo’s en de alten!).  Wij kennen  een goede saamhorigheid, zelfs als we het over de noten soms niet helemaal eens zijn. 

 

Mezzo's

Wij zijn de tussenstem en dat is vaak een moeilijke stem om in te studeren. Maar als het er eenmaal inzit...! De combinatie van drie i.p.v. maar twee stemgroepen geeft de muziek nog meer kleur.

 

Alten
Als alten zingen wij bijna altijd de laagste partij, maar dat kan ook de leadpartij zijn. Bij sommige nummers zijn we zelfs verdeeld in hoge en lage alten en moeten we dus met weinig vrouwen een partij zingen. Wij maken een lied compleet, zowel in ritme als klankkleur. Is je stem niet zo hoog, dan zit je bij de alten goed.